RFP Text

RFP Text 2019-03-26T15:00:37+01:00

Recorregut de Formació Professional

RFP TEXT

El RECORREGUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE TEXT consta de tres cursos orientats a donara l’alumne/a les eines pràctiques i teòriques imprescindibles per enfrontar-se als reptes interpretatius del gènere del teatre de text i preparar-se pel món laboral professional.

Un cop superats aquests tres cursos, els alumnes podran sol·licitar l’accés alpro-grama depràctiques durant el qual, dins d’un 4rt curs escolar, faran una primera inserció al món professional, prenent part enel procés de producció i estrena de 2 espectacles que condueixen a l’alumne/a a conèixer i familiaritzar-se dins el món laboral.

Els cursos estan organitzats per trimestres, d’octubre a juny, ones combinen les diferents matèries tècniques amb una matèria troncal: el Taller. I un Taller d’estiu, aljuliol, ones posen enpràctica tots els coneixements adquirits durant l’any.

Aquests tallers són presentats en públic, potenciant des del primer curs el contacte amb el públic i la projecció externa dela feina que els alumnes realitzen a classe.

La darrera setmana de cada trimestre, l’Escola programa la SETMANA OFF, setma-naon els alumnes participen en diferents activitats: WORKSHOPS (matèries per complementar la formació tipus maquillatge, producció, clown, body-percussion, etc…), TALLERS COREOGRÀFICS, diferents xerrades amb actors i directors de l ́Escena actual, dins del cicle EN CARTELL o EN GIRA. La SETMANA OFF també és el moment de presentar en públic tots els tallers treballats durant el trimestre.

El perfil del professional que obté el TITOL DE DIPLOMAT D AULES és el d’un actor polivalent en qualsevol àmbit interpretatiu, que avala el seu procés d’aprenentatge i la seva capacitat per desenvolupar-seal món professional.

Per poder cursar el Recorregut de Formació Professional, cal sol·licitar l´ingrés als estudis mitjançant una d’aquestes quatre vies: PROVES d’ACCÉS, l´ESCÈNIC, TIM o TALLER d´ ESTIU.

En funció del resultat, en certs casos els alumnes que entrin a RFP necessitaran començar aquests estudis amb el Curs Zero, previ a 1r curs.

Proves d’accés

Les proves, de 15 minuts per persona, inclouen la presentació d’un monòleg i una entrevista personal amb l´equip directiu de l´Escola.

Les proves d´accés es realitzaran en tres convocatòries: una d’elles durant el mes de juny, l’altra al mes de juliol i l’altra (si hi ha places) al setembre.

Les inscripcions a les proves d’accés s’han de realitzar a la Secretaria de l’escola omplint la sol·licitud i abonant la taxa corresponent (100€).

El resultat de les proves es comunicarà 3 dies després de la mateixa. A partir d’aleshores, els alumnes disposen de tres dies laborables per a formalitzar la matrícula.

L’alumne/a que no finalitzi el 1r curs de RFP, haurà de tornar a fer les proves d’accés l’any següent.

Alumnes L’ESCÈNIC

Els alumnes que estiguin cursant L’ESCÈNIC, l’any en que compleixen 18 anys, hauran de formalitzar la sol·licitud d’ingrés abans de l´1 de juny. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar a Secretaria durant el mes de maig, abonant la taxa corresponent (30€).

En cas que l’alumne/a obtingui un Notable o un Excel·lent en la nota final,  accedirà directament a 1r del Recorregut de Formació Professional de la mateixa especialitat, sense necessitar cap altre tipus de prova.

En qualsevol altre cas, haurà de fer una entrevista personal amb el Claustre i es valorarà el seu procés.

Alumnes TIM

Els alumnes que estiguin cursant els TIM´s (Taller d’Iniciació al Musical), podran sol·licitar l´ingrés al Recorregut de Formació Professional i seran avaluats en Claustre durant el curs, decidint si l´alumne/a compleix els requisits per iniciar els seus estudis al RFP.

Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar a Secretaria un mes abans (com a data límit) de la presentació del Taller, abonant la taxa corresponent (30€).

L’Equip directiu convocarà a l’alumne/a a una entrevista personal i comunicarà la decisió final tres dies després de la mateixa.

Alumnes TALLER D´ESTIU

Els alumnes poden sol·licitar l´ingrés al RFP cursant un dels Tallers d´Estiu i, per tant, sent avaluats en Claustre pel treball realitzat durant el mes de juliol.

Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar a Secretaria deu dies abans (com a data límit) de la presentació del Taller, abonant la taxa corresponent (30€).

L’Equip directiu convocarà a l’alumne/a a una entrevista personal i comunicarà la decisió final tres dies després de la setmana de presentació del taller.

Quan l’alumne arriba a quart i, per tant, accedeix al curs de Pràctica Professional, aprofundeix en totes les facetes que entren en joc en la creació d’una companyia autogestionada; l’objectiu final és crear espectacles que tinguin vida pròpia en el circuït professional i assegurar que tots els alumnes acabin professionalitzant-se.

Les Pràctiques Professionals són un espai obert per l’alumnat, ja sigui de l’escola o extern, que ha acabat estudis de Formació Superior.

Contacto

Bienvenido a la página web de la escuela de artes escénicas AULES situada en Barcelona.

Creada en el 2003, desde entonces hemos formado nuevos intérpretes especializados en teatro musical, abierto nuestras puertas a profesionales nacionales e internacionales para ofrecer cursos y masterclass del máximo nivel y acogido a niños y niñas que se inician con nosotros en el proceso de aprendizaje artístico.

Un centro de referencia con propuestas adaptadas a todas las necesidades. Para recibir información en castellano, contacta con info@aules.net o llama al 93 532 56 78.

Contact

Welcome to the website of AULES School of Performing Arts in Barcelona.

Created in 2003, Aules trains future musical theatre performers and opens its doors to national and international professionals offering workshops and masterclasses regularly.

Aules also welcomes kids who want to experience a first approach into the arts. A reference place that adapts to your needs. To receive more information in English, please contact info@aules.net or call to +34 93 532 56 78.

Contacto

Bienvenido a la página web de la escuela de artes escénicas AULES situada en Barcelona.

Creada en el 2003, desde entonces hemos formado nuevos intérpretes especializados en teatro musical, abierto nuestras puertas a profesionales nacionales e internacionales para ofrecer cursos y masterclass del máximo nivel y acogido a niños y niñas que se inician con nosotros en el proceso de aprendizaje artístico.

Un centro de referencia con propuestas adaptadas a todas las necesidades. Para recibir información en castellano, contacta con info@aules.net o llama al 93 532 56 78.

Contact

Welcome to the website of AULES School of Performing Arts in Barcelona.

Created in 2003, Aules trains future musical theatre performers and opens its doors to national and international professionals offering workshops and masterclasses regularly.

Aules also welcomes kids who want to experience a first approach into the arts. A reference place that adapts to your needs. To receive more information in English, please contact info@aules.net or call to +34 93 532 56 78.