Aules, espai segur!

A Aules, volem que et sentis segur!

Ens trobem a les portes d’un curs molt excepcional!

I és per això que hem pres totes les mesures d’higiene i seguretat necessàries per a què Aules sigui un espai segur on portar a terme totes les activitats que us volem oferir.

Aquí mateix podeu llegir el nostre protocol:

PROTOCOL FUNCIONAMENT ESCOLA AULES · ARTS ESCÈNIQUES (COVID-19)

La situació que hem viscut els darrers mesos ens ha obligat a adaptar el funcionament habitual de l’escola als nous estàndards de seguretat i higiene establers pels diferents organismes estatals i mundials. Es per això que, per part del centre, s’han habilitat les següents mesures:

. Creació d’un protocol de contingència i un de funcionament que facilitin la gestió de qualsevol tipus d’incidència relacionada amb la COVID-19

. Desinfecció diària de totes les instal·lacions que formen part d’AULES amb productes aprovats per les autoritats sanitàries per tal de garantir un espai lliure de COVID-19.

. Habilitació de dosificadors sense contacte de gel desinfectant a les entrades de la seu central i l’espai 104 així com de dosificadors manuals a totes les aules de les diferents instal·lacions de l’escola.

. Col·locació de catifes desinfectants a l’accés de l’escola.

. Col·locació de vinils de paret i terra amb consells d’higiene seguretat.

. Instal·lació de mampares de metacrilat anti-contagi a la recepció de la seu central i a totes les classes de cant particular.

. Adquisició de pantalles individuals per a les classes particulars d’instrument.

. Adquisició de termòmetres sense contacte per a realitzar controls de temperatura diaris abans de l’accés de qualsevol persona a les instal·lacions.

. Eliminació d’elements mobles susceptibles de convertir-se en focus d’infecció.

. Desconnexió e inhabilitació de les màquines de vending de la seu central i l’espai 104 per tal d’eliminar un punt de contacte comú entre els alumnes.

. Adquisició de mascaretes per a tot l’equip del centre i per a oferir la possibilitat d’adquirir-les als alumnes que no en disposin d’una.

A més, hem establert el següent protocol de funcionament que tindrà vigència de manera indefinida i que és d’obligat compliment per tal de poder ser alumne del centre:

. Els alumnes que tinguin classe a qualsevol dels espais de la seu central, Espai B o Espai C, hauran d’estar 10 minuts abans de l’inici de la seva classe davant del local gran mantenint la distancia de seguretat d’1,5 metres amb la resta de
companys (si la distància és menor, és obligatori dur la mascareta). En el cas dels alumnes que tinguin classe a l’Espai 104, faran el mateix però davant d’aquest.

. En cap cas es podrà accedir a l’interior de l’escola. El professor o persona responsable designada per l’equip de l’escola sortirà amb el termòmetre digital i prendrà la temperatura de manera diària a cadascun dels alumnes.

. Un cop s’hagi verificat que tots els alumnes de la classe presenten una temperatura normal, es procedirà a l’accés a classe. Per a realitzar l’accés, tots els alumnes hauran de dur la mascareta, accediran per la porta del recinte on
desenvolupin l’activitat i serà OBLIGATORI aplicar-se a les mans el producte desinfectant que l’escola tindrà a disposició de tots.

. A dins de l’espai queda PROHIBIT romandre a la recepció/passadissos i/o realitzar qualsevol tipus d’acció. Per tant, hauran d’anar directament a l’aula on tinguin classe i SEMPRE hauran d’estar acompanyats del professor o persona
responsable de l’equip de l’escola.

. A l’aula sempre s’haurà d’estar acompanyat per un tutor o persona responsable, per tant, queda PROHIBIDA qualsevol tipus d’activitat / assaig / trobada a dins de qualsevol de les aules i/o sales on no hi hagi cap professor.

. Durant els transcurs de les classes, serà obligatori l’ús de mascareta sempre que no es pugui respectar la distància mínima de seguretat.

. No es podrà sortir de l’aula durant el transcurs de la classe (ni tan sols al lavabo) a excepció dels descansos que marcarà el professor per tal de poder ventilar l’espai. En el transcurs d’aquests descansos, tots els alumnes sense
excepció s’hauran de col·locar novament les mascaretes (en cas de que a la classe no l’hagin de portar en base al ratio alumne/espai) i hauran de sortir de les instal·lacions de l’escola directament al carrer o bé aprofitar per utilitzar els
lavabos.

. Un cop finalitzat el descans, tots els alumnes acompanyats per el professor, tornaran a desinfectar-se les mans i a entrar a les instal·lacions per anar directes a l’aula on s’estigui desenvolupant la classe.

. Finalitzada la classe, tots els alumnes sortiran de l’aula amb la mascareta col·locada i sortiran directament al carrer sense aturar-se als passadissos.

¿Necesitas ayuda?