El Recorregut

#detuatu

COM ACCEDIR-HI?

Les proves consten de dues parts. La primera inclou la gravació d’un monòleg i
d’una cançó, i la segona d’una entrevista personal amb l’Equip Directiu.

Els alumnes poden sol·licitar l’ingrés al Recorregut cursant un dels Tallers
d’Estiu dirigit per membres de l’Equip Directiu de l’escola, per tant, seran
avaluats en Claustre pel treball realitzat durant el procés d’aquest.

Recorregut_21_22_central_esquerra

Descobreix l’equip docent de l’escola del curs 21>22

Recorregut_21_22_central_dreta

Novetats professionals d’alguns dels nostres alumnes i exalumnes de
RFP – Arts Escèniques

recorregut_2

Oferim una formació superior, equiparable a estudis universitaris per la seva exigència, profunditat i excel·lència.

Durant quatre anys, combinem processos d’aprenentatge de llarg recorregut amb experiències intenses i específiques mitjançant assignatures anuals, tallers trimestrals i workshops. Des del primer dia, els alumnes treballen amb professionals del sector, amb qui comencen a teixir la seva pròpia xarxa de contactes i complicitats. Diverses vegades a l’any, es presenta davant del públic el resultat del treball de classe, sumant experiències a la motxilla de l’intèrpret i posant en pràctica l’aprenentatge rebut. A través de les diferents disciplines, els futurs professionals van posant en valor els seus punts forts, descobrint el seu potencial i superant el que creien que eren els seus límits.

Aquesta formació integral aporta les eines i els coneixements necessaris per desenvolupar-se com a professional en teatre musical, teatre de text, dansa, dansa teatre, audiovisual i música. 

Per accedir a aquests estudis és imprescindible fer almenys 18 anys durant l’any en què s’inicia el curs i superar el procés de selecció corresponent.

recorregut_1

El Recorregut de Formació Professional en Arts Escèniques d’Aules consta de 4680 hores, repartides en 3200 hores de classes col·lectives, 80 hores de classes particulars i 1400 hores de treball a casa durant quatre anys. El pla d’estudis consta de més de 30 assignatures diferents, de les àrees d’interpretació, dansa, música i cant, repartides durant quatre anys. 

Els quatre cursos se subdivideixen en dues etapes:

> Primer, Segon i Tercer – etapa acadèmica

Tres cursos lectius, d’octubre a juliol, estructurats en tres trimestres i un taller d’estiu. 

En finalitzar el primer i el segon trimestre, mitjançant una entrevista individual i presencial amb un dels Caps de Contingut, l’alumne/a rep una avaluació detallada del seu procés. En acabar el curs, aquesta entrevista es fa amb tot l’Equip de Direcció.

Els dos primers cursos, estan formats per matèries comunes obligatòries. En aquests dos cursos, els criteris d’avaluació estan basats en l’evolució personal de l’alumne/a.

El Tercer curs inclou matèries obligatòries i matèries optatives per potenciar les habilitats detectades en cada alumne/a durant els tres primers cursos i facilitar la seva excel·lència i posterior inserció al món laboral. L’avaluació d’aquest curs es basa en un 50% en l’evolució i en l’altre 50% en el resultat.

> Quart: etapa final

És un curs pont al món professional, estructurat al voltant de dos projectes, un de text i un de musical o multidisciplinar, i una Tesina Final individual. L’objectiu dels projectes i la tesina és reproduir els processos de treball reals i facilitar una carta de presentació del nou professional davant del sector. 

El Quart curs inclou matèries obligatòries de nivell avançat i matèries optatives per potenciar les inquietuds i els punts forts del futur professional, facilitant la seva immediata incorporació al mercat laboral.

El seguiment personalitzat i l’acompanyament i atenció individualitzada per part de la Direcció durant aquest curs són constants. L’avaluació de les matèries i els dos projectes es basa només en el resultat final. Per aconseguir la màxima objectivitat, la Tesina Final és avaluada per un jurat extern de professionals.

Al finalitzar aquestes dues etapes, l’alumne/a rep la titulació pròpia que l’acredita com a professional de les Arts Escèniques. A aquesta titulació s’hi sumen els diferents exàmens i certificats oficials reconeguts internacionalment que s’inclouen en aquest pla d’estudis: Grau 6 de Cant (ABRSM), Grau 5 de Teoria Musical (ABRSM), Grau 5 de Sentit Musical Pràctic (ABRSM), Grau 1 de Piano (ABRSM) i Nivells 1 i 2 d’Estill Voice Training.

recorregut_3

A partir dels 18 anys, mitjançant una de les quatre vies següents.

PROVES D’ACCÉS
Les proves consten de dues parts. La primera, de deu minuts per persona, inclou la presentació d’un monòleg i d’una cançó, i una entrevista personal amb l’Equip Directiu de l’Escola. La segona part és una sessió conjunta de moviment i cos, d’una hora, on s’avalua el nivell de dansa inicial de l’alumne/a i es decideix quin nivell cursarà.

TALLER D’ESTIU
Els alumnes poden sol·licitar l’ingrés al Recorregut cursant un dels Tallers d ́Estiu, per tant, sent avaluats en Claustre pel treball realitzat en aquest.

L’ESCÈNIC
Els alumnes que estiguin cursant l’Escènic l’any en què fan els 18 anys podran formalitzar la sol·licitud d’ingrés presentant-la a la Secretaria de l’Escola.

TIM
Els alumnes que estiguin cursant els TIM (Taller d’Iniciació al Musical) l’any en què fan els 18 anys podran sol·licitar l’ingrés al Recorregut i seran avaluats en Claustre durant el curs, decidint si l’alumne/a compleix els requisits per iniciar els seus estudis al Recorregut.

Un cop fetes aquestes proves, l’Escola podrà recomanar a l’alumne/a cursar el curs de Preparatori previ al Primer curs de RFP-AE, si es considera necessari.

0
% d'inserció laboral
0
hores de formació

Parlem

T'interessa el Recorregut?

Vols conèixer l’escola Aules · Arts Escèniques?

¿Necesitas ayuda?