Ètica

El rigor, treball i esforç que es demana a classe necessita, per damunt de tot, un espai segur on desenvolupar-se en llibertat i comoditat.

La comunicació directa amb l’alumnat, l’empatia i el tracte proper i personalitzat formen part de l’ADN d’Aules · Arts Escèniques des de la seva fundació. Defugim els prototips artístics i abracem la diversitat, en tots els seus aspectes. Qualsevol tipus de discriminació o abús va en contra de la nostra filosofia. Des de l’any 2003, hem treballat dia a dia perquè els nostres principis ètics formin part, de manera transversal, de tots els aspectes de la vida de l’escola. Mantenir obertes vies de comunicació constants i directes amb l’alumnat i famílies ha estat clau per crear el clima de confiança que ens fa estar en constant anàlisi, revisió, aprenentatge i millora del nostre funcionament.

 

Amb la voluntat de garantir encara més la seguretat del nostre alumnat, hem desenvolupat i aprovat de manera conjunta amb delegades i delegats de RFP-AE el següent protocol.

 

I posem a disposició del nostre alumnat el correu etica@aules.net, una via específica de comunicació per eventuals casos de mala praxi, que se suma a les vies de comunicació ja existents.

 

Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista – d’Aules · Arts Escèniques.

 

Aquest protocol pretén donar resposta a totes les possibles situacions que posin de manifest conductes masclistes a la vida acadèmica i laboral d’Aules · Arts Escèniques i que permetin construir una societat respectuosa amb els valors de la igualtat i la diversitat, prevenint i donant solució a situacions de conductes discriminatòries, violentes o d’assetjament sexual, per raó de sexe o per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere entre els seus membres.

 

A més a més, establir unes pautes d’actuació per detectar aquestes conductes; investigar-les i, si escau, iniciar les actuacions administratives necessàries per tractar-les.

 

Us adjuntem el protocol a continuació:

Post a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

¿Necesitas ayuda?