Política de privacitat

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials a “AULES DE FORMACIÓ I PRODUCCIÓ ESCÈNICA S.L.”, que assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari o visitant en tot moment i en totes les interaccions amb ell. Aules – Arts Escèniques assumeix també el compromís de no recollir informació innecessària sobre l’Usuari i a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’Usuari pugui facilitar a través de la nostra Web.

De conformitat amb la Lley Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que la utilizació de determinats serveis a la nostra pàgina Web requereixen que ens faciliti determinades dades personals mitjançant formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correo electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als arxius dAules, titular i responsable dels mateixos. L’enviament voluntari de dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos i a la seva incorporació als nostres fitxers, amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, així com l’aceptació de les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix l’informem que tots els nostres fitxers es troben legalmente inscrits al Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos les mateixes. Totes les dades sol·licitades als nostres formularis són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitut, a excepció dels formularis que indiquen amb un asterisc (*) quines preguntes són d’obligada resposta. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veritables i pertinents per a la finalitat per la que les hem sol·licitat.

La nostra pàgina Web, sol·licita i rep dades personals mitjançant la recepció de diversos formularios i mitjançant el correo electrònic amb les següents finalitats i amb destí als següents arxius:

 1. Alumnes (Arxiu Educació):
 • Gestió de les sollicituts d’accésals programes formatius.
 • Formalizació, matriculació, gestió administrativa, execució idesenvolupament dels programes formatius i tota aquella activitat docent d’Aules – Arts Escèniques.
 • Prestació de serveis als alumnes (Contratació d’assegurances, financiació de programes….).
 • Serveis d’orientació professional (Borsa de Treball).
 • Segmentació irealització de perfils, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos y preferències, enquestes o formularis.
 • Gravació d’imatge i/o so al’aula i installacions d’Aules – Arts Escèniques amb finalitats d’ensenyament i publicació de les activitats d’Aules i pel seu arxiu fotogràfic històric.
 • Enviamentd’informació relacionada i d’activitats i esdeveniments de l’entitat.
 • Enviament de publicacions, invitacions, programes, newslettersi
 • Arxiuhistòric de relacions mantingudes amb els alumne

 

 1. Informació y relacions ambAules (Arxiu de Contactes):
 • Manteniment de la continuitat de relacions amb aquelles persones que mantenen o han mantingut relacions ambl’entitat.
 • Enviamentd’informació relacionada i d’activitats i esdeveniments de l’entitat.
 • Publicitati prospecció
 • Enviamentde publicacions, invitacions, programs, newsletters i
 1. Correo electrònic:

Així mateix, posem a la seva disposició diverses adreces de correu electrònic, amb la finalitat que ens sol·liciti qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. Si vostè inclou dades personals al seu correo electrònic, o la seva adreça incolu dades personals, ens autoritza a incorporar-los als nostres arxius corresponents, si Aules – Arts Escèniques ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privacitat.

Els informem que l’acceptació de la nostra política de privacitat, sempre i quan no ens indiqui el contrari, implica el seu consentiment per a que li remetem tot tipus d’informacions per qualsevol mitjà inclosos els mitjans electrònics i fins i tot finalitzat el curs, que Aules – Arts Escèniques o les entitats que pertanyen a l’entorn docent d’Aules realitzen, informant de les seves activitats/notícies, cursos i programes, així com qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l’activitat d’Aules. Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer o ens els facilita en un futur, haurà d’haver-lo informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats, amb caràcter previ a la seva inclusió.

Aules -Arts Escèniques es reserva el dret a decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus arxius.

Si no desitja rebre les nostres informacions comunicacions comercials, o vol rebocar el seu consentimient respecte a les autoritzacions concedides, així com exercir els seus drets daccés, rectificació, cancelació i oposició pot dirigir-se a Aules – Arts Escèniques, Carrer de Salvador Espriu, 47, 08005 Barcelona o al correo electrònico info@aules.net, aportant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Entenem que si no ens indica el contrari en el plaç de trenta (30) dies següents a l’acceptació de la present política de privacitat, ens autoritza a les comunicacions de dades indicades així com a la utilització de les seves dades per a qualsevol de les finalitats descrites no relacionades amb la finalitat principal de la relació amb Aules – Arts Escèniques.

Aules l’informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades internamente i per a les finalitats indicades. Per tant, no les cedim ni comuniquem a tercers, excepte en els casos legalment previstos, i a les entitats i organitzacions directament relacionades amb els serveis o productes contractats, entre els alumnes dels programes formatius, a les empreses interessades en els serveis dels nostres alumnes i a les entitats i escoles de l’entorn d’Aules amb la finalitat de rebre informacions relacionades amb la nostra activitat.

 

Així mateix, sempre que no ens indiqui el contrari a info@aules.net, consenteix expressament que les seves imatges (fotografia i video) captades durant el transcurs de programes formatius i esdeveniments a les instal·lacions d’Aules, siguin públiques i que de forma parcial o total siguin utilitzades de forma no lucrativa única i exclusivament per a material informatiu i promocional d’Aaules, tals com folletons, anuncis, revistes i publicacions de la institució, pàgines Web, blogs, videos de l’entitat, sense limitació temporal alguna.

Amb l’objectiu de mantenir les seves dades personals actualitzades, ha d’informar-nos de qualsevol canvi que es produeixi dels mateixos, en cas contrari, no respondrem de la seva veracitat. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continúa interessat en seguir-hi incorporat, a efectes de facilitar-li els nostres serveis en futures ocasions, remetre-li informació comercial, i mantenir un arxiu històric de relacions mantingudes amb els alumnes. Les seves dades romandran als nostres arxius mentre que l’interessat no cancel·li expressament les seves dades,  transcorreguts els terminis de cancel·lació legalmente establerts, fins que Aules – Arts Escèniques ho consideri oportú i mentre sigui adient a les finalitats indicades.

La navegació per la nostra pàgina constitueix el consentimient expréss dels usuaris per l’us de Cookies i seguiments d’IP’s, no obstant, l’usuario si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. En cap cas, les cookies proporcionen dades personals de l’usuari. Les cookies faciliten la seva navegació a la nostra Web i ens permeten recollir dades a efectes estadístics: preferències, data de la primera visita, quantitat de vegades que s’ha visitat, data de la darrera visita, URL i domini de la que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

Aules – Arts Escèniques en resposta a la confiança dipositada en nosatres i tenient en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures díndole tècnica i organitzativa necessàries per salvaguardar la seguretat de les mateixes segons les exigències del Reial Decret 1720/2007. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no son infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, Aules no podrà fer-se responsable de tals situacions ni de les seves conseqüències.

Aules – Arts Escèniques pot modificar les presentes polítiques de privacitat per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

Aules – Arts Escèniques no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàginaes web a les que pugui accedir a través dels diferents links que contingui la nostra pàgina, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altre pàgina Web que permeti un vincle amb la nostre.

Cookies

Què són les cookies:

Aquest lloc utilitza cookies: petits fitxers de text que es col·loquen a la vostra màquina per ajudar el lloc a proporcionar una millor experiència d’usuari.

En general, les cookies s’utilitzen per conservar les preferències dels usuaris, emmagatzemar informació per a coses com ara carros de la compra i proporcionar dades de seguiment anònimes a aplicacions de tercers com ara Google Analytics.

Com a regla general, les cookies faran que la vostra experiència de navegació sigui millor.

Tanmateix, és possible que preferiu desactivar les cookies en aquest lloc i en altres. La manera més efectiva de fer-ho és desactivar les galetes al navegador.

 

Com gestionar cookies:

A WINDOWS

Google Chrome

 1. Fes clic en el menú de Chrome Chrome ubicat a la barra d’eines del navegador. Selecciona “Configuración”.3. Fss clic en “Mostrar opciones avanzadas…”4. En la secció “Privacidad”, fes clic al botó “Configuración de contenido…”.5. En la secció “Cookies”, pots configurar les opcions que se indiquen a continuació: Eliminar cookies, bloquear o permitir las cookies de forma predeterminada, incluir excepciones de cookies de dominios o sitios web específicos.

 

Mozilla Firefox

 1. En la part superior de la finestra de Firefox, fes clic al botó Firefox i selecciona “Opciones”. Selecciona el panell “Privacidad”.3. En “Firefox podrá:” escull “Usar una configuración personalizada para el historial”.4. Marca l’opció “Aceptar cookies” per activar-les, i desmarcala per desactivar-les.5. Si no vols rebre cookies de tercers desmarca “Aceptar cookies de terceros”.

 

A MAC

Google Chrome

 1. Fesclic al menú de Chrome Chrome ubicat a la barra d’eines del navegador. Selecciona “Configuración”.3. Fes clic en “Mostrar opciones avanzadas…”4. A la secció “Privacidad”, fes clic a botón “Configuración de contenido…”.5. A la secció “Cookies”, pots configurar les opcions que s’indiquen a continuació: Eliminar cookies, bloquejar o permetre les cookies de forma predeterminada, incloure excepcions de cookies de dominis o web específiques.

Mozilla Firefox

 1. A la barra de menús, fes clic en el menú Firefox i selecciona”Preferencias…”. Selecciona el panell Privacidad.3. A “Firefox podrá:” escull “Usar una configuración personalizada para el historial”.4. Marca l’opció “Aceptar cookies” per activar-les, i desmarcala per desactivar-les.5. Si no vols rebre cookies de tercers desmarca “Aceptar cookies de terceros”.

Safari

 1. Fes clic a “Safari” a la part superior de la finestra del navegador i selecciona l’opción ‘Preferencias’. Fes clic “Privacidad”.3. A l’apartat “Bloquear cookies” selecciona una de las siguents opcions segons t’interesi: “De publicidad y terceros”, “Siempre”, o”Nunca”.
¿Necesitas ayuda?