Proves d’accés a El Recorregut · Taller d’estiu

Tallers d'estiu com a prova d'accés per al curs 2022 - 2023

Els alumnes poden sol·licitar l’ingrés al Recorregut cursant un dels Tallers d’estiu de l’escola, per tant, seran avaluats en claustre pel treball realitzat durant el procés d’assajos d’aquest. El procés de selecció es complementarà amb una entrevista amb l’equip directiu.


In the HeightsNineWest Side Story

¿Necesitas ayuda?