Online Myths
Regulation in Australia
RFP 2020-03-13T12:35:54+01:00

Recorregut de Formació Professional en Arts Escèniques

Què és l’RFP-AE?

El Recorregut de Formació Professional en Arts Escèniques (RFP-AE) consta de dues etapes orientades a donar a l’alumne/a – futur actor i actriu – les eines pràctiques i teòriques imprescindibles per afrontar els reptes interpretatius de manera multidisciplinària (Interpretació, Dansa/Cos, Cant i Música) i preparar-se per al món laboral professional. 

Des del primer dia potenciem el contacte amb el públic i la projecció externa de la feina que els alumnes realitzen a classe.

La filosofia de l ́escola és la de crear actors i actrius amb capacitats per assolir qualsevol repte artístic en qualsevol de les seves disciplines.

L’RFP-AE s’emmarca en dues etapes:

 1. L’Escènic; a partir de 16 anys
 2. El Recorregut; a partir de 18 anys. Aquesta segona etapa es subdivideix en Primer – Segon – Tercer com a etapa acadèmica i el Quart com a etapa final.

El Recorregut

La porta d’accés al món professional a través d’un intens i profund procés de formació d’alt nivell de l’actor i l’actriu multidisciplinar.

Els dos primers cursos de El Recorregut estan formats per matèries comunes obligatòries. Tercer i Quart es compon de matèries obligatòries i matèries optatives amb l’objectiu de que l’alumne/a pugui especialitzar la seva formació segons les seves aptituds i interessos.

Com accedir a l’RFP-AE?

 • L’Escènic: A partir de 16 anys, amb una entrevista personal.
 • El Recorregut: A partir de 18 anys, mitjançant una d’aquestes quatre vies:
  • _ L’ÉSCÈNIC
  • _PROVES d’ÁCCÉS
  • _TIM
  • _TALLER d’ESTIU
 • El Recorregut 4t – Projectes i Tesina: A partir de 22 anys, obrim la porta a persones ja formades professionalment a completar la seva formació en l’etapa final del recorregut.

+ Llegir més

L’Escènic

L’Escènic d’Aules és una formació preuniversitària dirigida a joves d ́entre 16 i 18 anys que volen començar a professionalitzar-se en el món de les Arts Escèniques.

Oferim un pla d’estudis específic i absolutament compatible amb qualsevol batxillerat o cicle formatiu en el que dotem a l’alumne/a de la formació tècnica i les eines necessàries a nivell interpretatiu per a iniciar-se en el món professional i accedir a estudis superiors d’Arts Escèniques com El Recorregut d’Aules.

Contacto

Bienvenido a la página web de la escuela de artes escénicas AULES situada en Barcelona.

Creada en el 2003, desde entonces hemos formado nuevos intérpretes especializados en teatro musical, abierto nuestras puertas a profesionales nacionales e internacionales para ofrecer cursos y masterclass del máximo nivel y acogido a niños y niñas que se inician con nosotros en el proceso de aprendizaje artístico.

Un centro de referencia con propuestas adaptadas a todas las necesidades. Para recibir información en castellano, contacta con info@aules.net o llama al 93 532 56 78.

Contact

Welcome to the website of AULES School of Performing Arts in Barcelona.

Created in 2003, Aules trains future musical theatre performers and opens its doors to national and international professionals offering workshops and masterclasses regularly.

Aules also welcomes kids who want to experience a first approach into the arts. A reference place that adapts to your needs. To receive more information in English, please contact info@aules.net or call to +34 93 532 56 78.

Contacto

Bienvenido a la página web de la escuela de artes escénicas AULES situada en Barcelona.

Creada en el 2003, desde entonces hemos formado nuevos intérpretes especializados en teatro musical, abierto nuestras puertas a profesionales nacionales e internacionales para ofrecer cursos y masterclass del máximo nivel y acogido a niños y niñas que se inician con nosotros en el proceso de aprendizaje artístico.

Un centro de referencia con propuestas adaptadas a todas las necesidades. Para recibir información en castellano, contacta con info@aules.net o llama al 93 532 56 78.

Contact

Welcome to the website of AULES School of Performing Arts in Barcelona.

Created in 2003, Aules trains future musical theatre performers and opens its doors to national and international professionals offering workshops and masterclasses regularly.

Aules also welcomes kids who want to experience a first approach into the arts. A reference place that adapts to your needs. To receive more information in English, please contact info@aules.net or call to +34 93 532 56 78.