Online Myths
Regulation in Australia
RFP 2019-02-18T16:51:40+01:00

Recorregut de Formació Professional

Què és aRFP?

La preparació d’un intèrpret passa pel Recorregut de Formació Professional: un pla d’estudis exigent que aporta totes les eines tècniques i pràctiques per desenvolupar-se en el món professional. El alumnes de aRFP poden especialitzar-se en teatre musical o en text. 

Els estudis tenen una durada de tres cursos, d’octubre a juliol, més un quart curs de Pràctica Professional.

Durant els deu anys d’existència de l’escola aquest pla d’estudis ha anat creixent i evolucionant amb els nostres alumnes i els seu procés d’inserció laboral i el seu èxit assolit a nivell personal i professional ens ha portat el pla d’estudis que tenim ara: Un pla d’estudis despert, actiu, sempre al dia, que tracta els estudiants de tu a tu.

MUSICAL

Tres cursos orientats a donar a l’alumne/a les eines pràctiques i teòriques imprescindibles per enfrontar-se als reptes interpretatius del gènere del teatre musical

TEXT

Tres cursos orientats a donara l’alumne/a les eines pràctiques i teòriques imprescindibles per enfrontar-se als reptes interpretatius del gènere del teatre de text

L’ESCÈNIC

L’Escènic d’Aules és una formació dirigida a joves d’entre 16 i 18 anys que vulguin començar a professionalitzar-se en el món de les Arts Escèniques.

Oferim un Pla destudis específic i absolutament compatible amb qualsevol batxillerat o cicle formatiu en el que dotem a l’alumne/a de la formació tècnica i les eines necessàries a nivell interpretatiu per a iniciar-se en el món professional i accedir a estudis superiors d’Arts Escèniques com el aRFP d’Aules.

Contacto

Bienvenido a la página web de la escuela de artes escénicas AULES situada en Barcelona.

Creada en el 2003, desde entonces hemos formado nuevos intérpretes especializados en teatro musical, abierto nuestras puertas a profesionales nacionales e internacionales para ofrecer cursos y masterclass del máximo nivel y acogido a niños y niñas que se inician con nosotros en el proceso de aprendizaje artístico.

Un centro de referencia con propuestas adaptadas a todas las necesidades. Para recibir información en castellano, contacta con info@aules.net o llama al 93 532 56 78.

Contact

Welcome to the website of AULES School of Performing Arts in Barcelona.

Created in 2003, Aules trains future musical theatre performers and opens its doors to national and international professionals offering workshops and masterclasses regularly.

Aules also welcomes kids who want to experience a first approach into the arts. A reference place that adapts to your needs. To receive more information in English, please contact info@aules.net or call to +34 93 532 56 78.

Contacto

Bienvenido a la página web de la escuela de artes escénicas AULES situada en Barcelona.

Creada en el 2003, desde entonces hemos formado nuevos intérpretes especializados en teatro musical, abierto nuestras puertas a profesionales nacionales e internacionales para ofrecer cursos y masterclass del máximo nivel y acogido a niños y niñas que se inician con nosotros en el proceso de aprendizaje artístico.

Un centro de referencia con propuestas adaptadas a todas las necesidades. Para recibir información en castellano, contacta con info@aules.net o llama al 93 532 56 78.

Contact

Welcome to the website of AULES School of Performing Arts in Barcelona.

Created in 2003, Aules trains future musical theatre performers and opens its doors to national and international professionals offering workshops and masterclasses regularly.

Aules also welcomes kids who want to experience a first approach into the arts. A reference place that adapts to your needs. To receive more information in English, please contact info@aules.net or call to +34 93 532 56 78.